fahrettin

AKP  hükümeti kendisine suç ortağı buldu. Amaçları mümkün mertebe geniş yığınlarla birlikte toplumun önde gelenlerini bu müzakere sürecinin içine çekmek ve yalnız olmadıklarını toplumun tüm kesimlerine kabul ettirmektir.

Bunların akil diye ortaya sürdükleri insanlarla yapmayı amaçladıkları, bir an evvel yıkım projesini hayata geçirmek ve milletimizin geleceğini paramparça etmektir. Bakın görün ki seçtikleri akil adamlar yıllar yılı bu memleketin altını sinsice oyanlar ve devletin bekasını pazarlık masalarında konuşan insanlardır. Nerde millet düşmanları varsa onlar akil adamlar oldu. Burada AKP’nin güçlü propagandasına kapılan kimi sanatçılar da dünyadan bihaber rol kapma peşine düştüler. Söz konusu sanatçıların düştüğü zavallılığı doğrusu halkın bir bölümü çok yadırgadı. Mevcut iktidarın dümen suyunda dönmek ve onlara kuyruk olmak bir iki ay adlarından söz edilecek diye buna katlanmak hiç de yakışık olmayan bir durumdur. Bunlara ek olarak karakterlerinden ve fikirlerinden kuşku duymadığımız bir kaç kişiyi çıkardığımızda geriye kalanların tamamı eski komünistler, yeni liberaller, demokrat görünen kürtçü ve bölücü insanlardır. Bunlardan akil adam değil, olsa olsa zırva adam olur. Akil adam veya akil insanlar ne demektir biliyor musunuz?  Toplum tarfından kabul gören, adaletinden şüphe duyulmayan, alanlarında uzmanlaşmış, bilgi birikimi, tecrübesi ve güngörmüşlüğü olan insanlardır. Hatta buna ilaveten şeref, haysiyet sahibi devlet umuru görmüş, erbabı kamil ve sözünün eri ve ağzını açıp konuştuğunda etrafı tarafından anında onaylanan, tarafsız, yansız insanlardır.

Peki, şimdi soruyorum yukarıdaki tanıma veya tasvire bu seçilen akil insanlardan kaç kişi uymaktadır? Yıllar yılı ihanet çevreleriyle el ele, kol kola olan insanlar bu necip millete en sonunda akil insanlar diye sunuldular. Seçilen insanların hangisi bu yüce milletin değer yargılarını özümsemiş, benimsemiş ve savunmuştur? Döneklerden, liboşlardan, her telde oynayanlardan, Kürtçü Zerdüştçülerden, eski komünistlerden, makyevelist düşüncelilerden ve batılı uşaklardan akil adam mı olur? PKK militanı gibi konuşup yazanlardan, barış diye gezinip eli silahlı, kan kusan teröristleri gerilla diye lanse edenlerden akil adam mı olur? Diğer yandan hayatı boyunca şarkı türküden, sazdan sözden başka, elinden hiç bir şey gelmeyen bazı sanatçıların orada söyleyeceği şey ne olabilir? Hele bunların içinde özel hayatlarıyla gündeme gelen kimi sanatçılar vardır ki bunlar toplumumuzun değer yargılarını sanat yaşamları boyunca aşındırmaları bir kenara bırakılarak akil insanlar diye yutturulması en az onların özel hayatları kadar kepazeliktir! Nerede bu ülkenin yüksek derecede kıymetli olan yazarları, ressamları, şairleri, heykeltıraşları, mimarları ve devlet görmüş devlet adamları?

Kukla adamlar mı arıyordunuz? Şaklabanlık yapan adamlar mı arıyordunuz? Yoksa soytarılık yapan insanlar mı arıyordunuz? Bozuk zihniyetinize eklediğiniz bu akil insanların(!) içinde bir elin parmağını kesinlikle geçmeyen eli ayağı düzgün, aklı başında, birikimli, meselelere vakıf, deneyimli, ufku geniş ve erbabı kamil insan dışında kimse yoktur. Yazıklar olsun bu iktidara! Ellerindeki geniş imkanları sadece bu milletin ordusuna karşı kullanmayı marifet bildiler. Dağdaki silahlı eşkiyaya teslim oldular! Müzakereyi mütarekeye çevirdiler! Katil başını muhatap aldılar! Bebek katilini önderlik makamına oturttular. Yirminci yüz yılın başında Damat Ferit Paşa’nın yaptığı ‘Nasihat Heyeti’nin bir benzeri olan ‘Akil Adamları’ başımıza düçar ettiler! Bunlar millete ne anlatacak? Katiller sürüsü olmazsa analar ağlamaz diyebilecekler mi? Yoksa silahlarınızı bırakın Türk adaletine teslim olun telkininde bulunabilecekler mi? Bunlar bir kaç sihirli sözcükten başka hiç bir şey diyemeyecekler! Bu da barışmadır, ayrışmadır ve bölünmedir. Allah milletimizi dirlikten, düzenden, birlik ve beraberlikten etmesin!