çesiad_540x320Bir çok seminer ve konferans düzenleyen Çerkezköy Ergene Havzası Sanayici ve İş Hayatı Derneği (ÇESİAD), bu kez ‘Sanayi Kuruluşları’nda Enerji Verimliliği’ adlı bir seminer organize ederek, üyelerini enerji verimliliği ve verimliliği arttırılması ile ilgili bilgilendirdi.
Çerkezköy Havadis- Çerkezköy Ergene Havzası Sanayici ve İş Hayatı Derneği (ÇESİAD) tarafından ‘Sanayi Kuruluşları’nda Enerji Verimliliği’ adlı bir seminer gerçekleştirildi.
“ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”
Sanayide enerji verimliliğinin uluslararası rekabet gücü açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Behçet Güven, “Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır” diye konuştu.
TALEP YÖNETİMİ OLARAK ADLANDIRILIYOR
Bu kapsamda elektrik tüketimini miktar ve zaman yönünden etkileyecek uygulama ve değerlendirme çalışmaları da yürütüldüğünü kaydeden Güven, bu çalışmaların talep yönetimi olarak adlandırıldığını belirtti. Üç yöntemle yapılan talep yönetimi çalışmalarının herhangi biri veya birkaçının bir arada uygulanabildiğini de dile getiren Behçet Güven, “Bu yöntemlerden birincisi olan teknik önlemler; yüksek verim sağlayan aydınlatma, yüksek verimli motorlar, soğutma sistemleri, bina yalıtımı gibi alanları içerir. İkinci yöntem bilgilendirme olup, hazırlanan teknik belgelerle tüketicilerin bilgi eksikliği giderilmektedir. Bilgilendirme; enerji verimlilik merkezlerinde enerji talebinin düşürülmesi ile ilgili çalışmaları yönlendirmek, danışmanlık yapmak, eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek ve enerjiyi verimli tüketen donanım kullanımını özendirmek üzere tanıtım konularını içermektedir. Üçüncü ve en çok uygulanan yöntem ise, tarifelerde farklılığa gidip, tüketim yapısını değiştirmek kullanma zamanına veya kullanma miktarına göre fiyatlandırmalar yapmaktır” ifadelerine yer verdi.
ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Konuşmasının devamında, sanayi sektöründe enerji verimliliği için alınacak önlemleri sıralayan Güven şöyle konuştu: “Proses aydınlatmasında floresan ve civa buharlı lambaları, yüksek basınçlı sodyum lambalarla değiştirin. Gece de çalışan işletmelerde daha az insanın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme ünitelerini ayarlayın. Gerekmediği zamanlarda egzost fanlarını, fırınları, motorları vb. kapatın. Kompresör hava girişlerinin sıcak ekipman odaları yerine daha soğuk yerlerden olmasını sağlayın. Verim iyileştirmeleri ve geri ödemeler ilgi çekicidir. Buhar ve basınçlı hava kaçaklarının işletmeye maliyeti çok pahalıdır. Düzenli auditlerle ortaya çıkarılmalıdır. Yanma havasının kalbi olan hava fazlalık katsayısının dikkatli kontrolü, önemli enerji tasarrufu sağlar. İşletme tarife yapısına ve güç faktörüne göre güç faktörü iyileştirmesi ile büyük tasarruflara ulaşılabilir. Proses hatları ve tankların yalıtımı ile önemli tasarruflar elde edilebilir. Özellikle yeni uygulamalar söz konusu olduğu zaman enerji verimli motorların kullanılması, kendini kısa sürede amorti eder. Şayet basınçlar fazla tasarlanmışsa, basıncın azaltması prosesi ısıtmayacaktır ve büyük tasarruflar söz konusudur. Endüstriyel tesisler genellikle yetersiz olarak yalıtılır. Uygun yalıtım büyük kazanç demektir. Büyük kompresörlerde hava veya su soğutmasıyla atılan ısıyı uygun tasarımla özellikle kışın mahal ısıtmalarında kullanmak mümkündür. Plastik şeritler, kapı tamponları ve hava perdeleri büyük giriş kapılarından enfiltrasyonun bloke edilmesine yardımcı olur. Ekonomizerler, dış havanın optimum kullanımını sağlarlar. Kullanımları ile elde edilen tasarruflar büyüktür. Tüm alanları ısıtmak yerine kısmi ısıtma yapmak için kullanılan radyant ısıtıcıların geri ödemesi ilgi çekicidir. Isıtılan açık tankların kapatılması büyük enerji tasarruflarına yol açar. Ekipmanların zamanlamasında yapılabilecek küçük değişimler talep yüklerini önemli oranda azaltır. Spot havalandırma, gerekli iklimlendirilmiş hava miktarını azaltır.”