ordu basın açıklamasıMilliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy İlçe eski Başkanı Mustafa Ordu, Çerkezköy Belediyesi Nisan ayı olağan Meclis toplantısında alınan kararlara istinaden bir basın açıklaması düzenledi. Ordu, Meclis kararlarını eleştirdiği toplantıda, MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Çerkezköy Havadis- Geçtiğimiz ay Genel Merkez kararı ile görevden alınan Milliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy İlçe eski Başkanı Mustafa Ordu, görevden alınmasına rağmen etkili muhalefetini sürdürüyor.

“BU ARSALARIN SAHİPLERİ KİM?”

Özellikle, Çerkezköy sanayi bölgesi sınırları içerisinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan 1445 ve 1446 adalar için hazırlanan imar planı değişiklikleri, hiçbir imar ve idari norm ile bağdaşmamaktadır diyen Ordu; “Tam tersine, imar normlarının ağır ihlali karşısında suç teşkil etmektedir. 1445 ve 1446 adalarındaki taşınmazlar, sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Yaklaşık 60 bin metrekarelik bu adalardaki arsaların sahipleri kimlerdir? Mevcut sanayi bölgesinde kurulmak istenen ve rantı yüksek yeni konut yapılaşmasına ilişkin plan değişikleri açıkça kanuna ve yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Bu değişiklikle, neyin hedeflendiği çok açıktır. Hiçbir haklı neden bulunmadan ve kamu zararı ilkeleri göz ardı edilerek, plan yapma esaslarında ve bilimsel gerçeklikten uzak ölçütler kullanılarak ve özel yararlar gözetilerek yeni bir yapılanma meydana gelmiştir. Sanayi bölgesi içerisinde hiç konut alanı olurumu? Bir yandan sanayi gürültüsü, toz, toprak ve çevre kirliliği, diğer yandan yeni düzenleme ile yapılacak meskenlerde oturmak, huzur bulmak mümkünümü? Yapılan değişikliklerde kamu yararı yoktur. Özel yararların, özel duyguların, özel çıkarların ve hırsların baskın gözüktüğü bir değişikliktir. Başta anayasa olmak üzere, bütün mevzuat bu tür eylem, işlem ve davranışları yasaklamıştır. Meclisin takdir yetkisinin bu şekilde kullanması suçtur. Aksi halde, ben böyle takdir ettim, benim takdirime göre yapılan değişiklikler kanuna uygundur şeklinde ki düşüncenin egemen olması halinde bir yandan suç işleneceği gibi, diğer yandan kanuna ve hukuka aykırı değişiklikler yapılırsa düzeli ve istikrarlı idareden bahsedilemez” diye konuştu.

“1680 METREKARE FAZLADAN İNŞAAT ALANI YARATILDI”

Atatürk caddesi üzerinde bulunan 410 ada 1,2 ve 3 sayılı parsellerdeki blok kitlesi derinliğinin 15 metreden 22 metreye çıkartılmasının da yanlış ve çok anlamlı olduğunu belirten Ordu; “Bu değişiklik hiçbir bilimsel kritere dayanmamaktadır. Açıkçası bu değişikliklerde hiçbir kamu yararı yoktur. Tamamen özel yararlar için yapılmıştır. 410 ada 1,2 ve 3 nolu parseller Atatürk caddesinden 40 metre cephe almaktadır. Mevcut planda bulunan 15 metre blok derinliğine ilaveten verilen 7 metrelik derinlik ile her 3 parsel maliki de yaklaşık olarak sadece zemin katlarda (yani dükkân katlarında) 40 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde toplam 280 metrekarelik fazladan bir inşaat alanına kavuşturulmuştur. Total inşaat hesaba katıldığında ve 6 kat yüksekliği 280 metrekare ile çarptığımızda 1680 metrekare fazladan bir inşaat alanı yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

“16 MİLYON 800 BİN TL’LİK RANT”

Atatürk Caddesi gibi şehrin en önemli arterinde meydana getirilen kanuna aykırı bu imar değişikliği ve rantın değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 800 bin TL olduğunu belirten Ordu; “Metrekaresi 10 bin TL civarında değere sahip Atatürk Caddesi üzerindeki yaklaşık 1680 metrekarelik artışın değeri 16 Milyon 800 bin TL’dir. Bu artıştaki kamu yararı nedir? Çok açıkça görülmektedir ki, özel yararlar vardır. Atatürk Caddesi üzerinde mevcut arsaların imar oranları arttırılmıştır. İmar planı delik deşik edilmiştir. O halde soruyoruz, Belediye binasından başlayarak, Optimed Güven hastanesine kadar devam eden Atatürk caddesi üzerinde bulunan parsel maliklerinin halen 15 metre olan blok derinlikleri, 410 ada 1,2 ve 3 parsellerde olduğu gibi, 22 metreye çıkartılması yönünde belediye meclisinden bir talepte bulunmaları halinde durum ne olacaktır. Başka bir deyişle, Atatürk caddesi üzerinde parseli bulunan her malik, yukarıda sözü edilen değişikliği emsal göstererek, kendi parseline 22 metre blok derinliği isteyebilir. Arsa sahiplerinin bu taleplerini kimse engelleyemez. Hatta bu talepleri vaciptir. 410 ada, 1,2 ve 3 nolu parsellere ilişkin imar değişikliği ile ne hedef güdüldüğü çok açıktır. Sübjektiftir. Özeldir. Hiçbir kamu yararı yoktur.  Hiçbir gerekçesi yoktur” şeklinde konuştu.

“YAPILANLAR SUÇTUR”

Biryol sokakta bulunan ve hasır giyim diye bilinen yapının bulunduğu parselin arkasında bulunan ve Biryol sokaktan cephe alan yapı mazeret gösterilerek böyle bir imar değişikliğine gidilemez diyen Ordu; “Çünkü bu parselin Atatürk Caddesi ile bağlantısı yoktur. Eğer, Atatürk caddesindeki blok derinliği 22 metreye çıkarılacak ise, bu haktan ve değişiklikten Atatürk caddesinde bulunan tüm parsel maliklerinin faydalanması gerekir. Hatta kentsel dönüşüm de dikkate alınarak, Atatürk caddesinde bulunan tüm parsel maliklerinin ısrarla ve büyük bir iştiyakla Çerkezköy belediye Başkanlığı’na müracaat etmelerini ve parsellerin bulunduğu blok derinliklerinin 22 metreye çıkarılması yönünde talepte bulunmalarını tavsiye ediyorum. Yerel yöneticiler, verdikleri kararlar ile demokratik düzene kalite kazandırırlar ve kararları ile düşündürürler. Belediye’de yaşayan insanların sevgi ve saygısını yaptıkları yansız eylem, işlem ve hizmetler ile kazanmaya çalışırlar. Çerkezköy belediye meclisinin yukarıda sözünü ettiğim plan değişiklikleri açıkça kanuna aykırıdır. Hiçbir kamu yararı yoktur. Tamamen özel yararları gözetmektedir. Suçtur. İmar kanununun 8. Maddesine göre yapılan değişikliğe itiraz ediyorum. Bu yanlıştan dönülmesini ısrarla tavsiye ediyorum” dedi.

“EDEBİYLE AÇIKLASIN”

Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen tarafından Genel Merkeze sunulan rapor doğrultusunda görevden alındıklarını belirten Ordu; “Sayın Belen eğer edepli bir insansa, çıkacak bu raporda neler yazdığını Çerkezköy ve Tekirdağ’daki teşkilat üyeleri ve kamuoyu ile paylaşacak. Biz de eski Yönetim olarak kendisinden bu davranışı bekliyoruz. Şeref ‘Şah’tır, Şöhret ise ‘Piyon.’ Şöhreti kaybedersen 2 puan gider, şerefi kaybedersen oyun biter. Görevden alınmamız neticesinde ne şerefimiz ne de şöhretimiz elimizden alınmamıştır. Bu yüzden de oyun bitmemiştir.” dedi.

“BIRAKIP KAÇMAYA BENZEMEZ”

Belen’in 2002 seçimleri sonrasında, ‘namus’ olarak benimsedikleri sandıklarını, seçim sonuçları açıklanmadan bırakıp kaçtığını belirten Ordu; “Seçim sonuçları açıklanmadan, milletvekili olamayacağını anlayan Sayın Bülent Belen, sandıkları bırakıp kaçmıştır. Biz o zaman da partimizin başında kalarak sahip çıktık ve partimizi bu günlere taşıdık. Şimdi Sayın Belen, 10 sene sonra neden ayak oyunları yaparak bizi görevden aldırdığını açıklasın” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN VATANIN GİTMEMESİ”

Yeni Yönetimi sonuna kadar destekleyeceklerini belirten Ordu; “Yönetimdeki arkadaşlarımızın başarılarını engellemeye kimsenin olmadığı gibi bizim de hakkımız yok. Sayın İlçe Başkanımız bazı beyanatlarında ister istemez bize laf dokundursa da, bizim onlara kesinlikle köstek olmak gibi bir niyetimiz yok. Mustafa Ordu gider, Koray Önsel İlçe Başkanı olur, Nebahat Kolar gider, Selda Duran Kadın Kolları Başkanı olur. Bu gibi kararlara her zaman saygılı olmamız gerekli. Önemli olan vatanımızın elden gitmemesidir. Eğer vatanımız elden giderse, başka bir vatan bulamayız” ifadelerini kullandı.

ORDU’DAN ‘AKİL’ İNSAN BENZETMESİ

MHP Yönetiminin içerisinde bazı kendini bilmez insanların ‘Akil’ insan rolüne soyunduklarını kaydeden Ordu; “Bu Akil insanlara seslenmek istiyorum. Birazcık MHP İlçe Başkanına saygınız olsun. Yönetimin izni olmadan sağda solda kendi kafasına göre beyanatlar vermesin. Yönetim ne derse ona göre hareket etsinler. Eğer Yönetim’in sözünden çıkacaklarsa, dışarıdan muhalefet etsinler. 2004 ve 2006 yıllarında İlçe Başkanlığı görevimi bıraktığım dönemlerde, bir kez bile basında haberim yer almadı. O dönemde sergilediğim davranışlardan biraz da olsa kendilerine ahlak dersi edinsinler” şeklinde konuştu.

“PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE ‘ÖZEL YARARLAR’ GÖZETİLMİŞTİR”

Çerkezköy belediye meclisi, Nisan ayı meclis toplantısında rantı yüksek bazı adalarda çok anlamlı plan değişikliklerini kabul etmiştir diyen Ordu; “Belediye meclisinde kabul edilen plan değişiklikleri, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Bu değişikliklerde daha çok özel yararlar gözetilmiştir. Plan yapmada kullanılan objektif olma, özendirici ve yol gösterici amaçların hedeflenmediği açıktır. İmar mevzuatı ve imarla ilgili normlar, ülke genelinde düzenli yerleşme ve yapılaşmayı gerçekleştirmek için imar planlarının yapılmasını ve yapılan düzenlemelerin her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin koşullarına, yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmasını yasaklamıştır” dedi.