Milliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy İlçe eski Başkanı Mustafa Ordu, 1 Nisan 2013 tarihinde yapılan Çerkezköy Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Denetim Komisyonu Üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilen ve bilgi amaçlı Meclis Üyelerine sunulan ‘Denetim Raporu’nu eleştirdi. Komisyon raporunun Belediye Yönetiminin nasıl çalıştığı konusunda vahim sonuçlar da doğurabilecek ipuçları içerdiğini ifade eden Ordu; “Denetim komisyonunun vahim tespitlerine rağmen 2012 faaliyet raporu, tespitleri yapan komisyon üyelerinin de katılımıyla mecliste oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu sonucu anlayabilmek ve anlatabilmek için güncel deyimle ‘Akil Adam’ olmak gerekir. Çerkezköy ne kadar şanslı bir ilçeymiş ki bu ‘Akil’lerden Belediye Meclisimizde oldukça var” diye konuştu.
ordu

Çerkezköy Havadis- Geçtiğimiz ay MHP Genel Merkezi tarafından Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevine son verilen Mustafa Ordu, muhalefete devam ediyor.
ORDU GEREKÇELERİNİ MADDE MADDE SIRALADI
Çerkezköy Belediyesi’nin Denetim Komisyon raporunun vahim tespitler içerdiğini, buna rağmen oy birliği ile kabul edilmesine anlam veremediğini kaydeden Mustafa Ordu, Denetim Komisyon raporunda yer alan maddeleri sıraladı. İşte Ordu’nun ‘kabul edilmesine anlam veremedim’ dediği o maddeler; “1-Personel hizmet alım ihaleleri gözden geçirilmelidir. Bu ifadeden personel alım ihalelerinde sorun olduğu sonucu çıkmaktadır. İhalede nasıl bir usulsüzlük tespit edilmiştir? İhaleye fesat mı karıştırılmıştır? Komisyon ihalenin gözden geçirilme talebinin gerekçelerini açıklamalıdır. 2-İhale kanunu 22-d maddesine göre yapılan mal ve hizmet alımlarının doğrudan teminlerinde kanuni limit olan %10 un aşıldığı tespit edilmiştir. Bu tespit ihale kanununa göre açık bir suçtur. Konu idari ve adli makamların önüne geldiğinde; Yetkililere zimmet çıkarılacaktır. 3-Cadde, sokak park, bahçe v.s.gibi yapım ve onarım işlerinin ihalelerin kısımlara bölünerek doğrudan temin ile yapılmaması istenmiştir. Demek ki komisyon ihalelerin bölünerek 22-d kapsamına sokulduğunu tespit etmiştir. Bu uygulama ihale kanununun kesinlikle yasakladığı ciddi bir suçtur. 4-Doğrudan temin yoluyla alınan tekliflerin tarih, kaşe ve imzalarının okunmadığı tespit edilmiştir. Komisyonun bu tespitinden dosya evraklarında bazı usulsüzlükler olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü kadarıyla bu tek bir dosya olmayıp, sistematik hale gelen bir uygulamadır. Bu şekilde kaç adet dosya düzenlenmişse mercek altına alınarak detaylı şekilde incelenmelidir. İhaleye fesat karıştırma ve Evrakta sahteciliğe giden bir suçtur. 5-İhale onay belgesi ve piyasa araştırma tutanağının gerçek değerler üzerinden, düzgün ve eksiksiz hazırlanması istenmektedir. Komisyonun incelemesinde gerçek değerler üzerinden olmayan, eksik hazırlanan dosyalarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Komisyonun bazı belediye görevlilerince bu konunun sistematik hale getirildiği endişesi ile bu maddeye raporda yer verdiği tahmin edilmektedir. 6-Doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarında rekabeti arttırıcı ortam oluşmadığından daha fazla teklif alınması ve yaptırılan işlere farklı firmaların girmesine olanak sağlanması istenmektedir. Buradan anlaşılan belediye tarafından yaptırılan işlere farklı firmaların girmesi yine belediye görevlileri tarafından engellenmektedir. Komisyonun bu engellerin kaldırılarak farklı firmaların girmesine olanak sağlanmasını ve rekabeti artırıcı ortam oluşmasını istediği çok net gözükmektedir. 7-Fatura edilen malzemelerin birim miktarı, birim fiyatı ve kullanım yerlerinin belirtilmesi, alınan malzemenin kontrol edilmesi istenmektedir.Komisyon bu madde ile denetlenen dosyalarda miktar fiyat ve kalite yönünden usulsüzlükler tespit etmiş olmalı ki böyle bir suçlama yapmıştır.Bu suçlama vahim bir suçlamadır.Belediye başkanının duymazdan ve görmezden gelmesiyle unutulacak bir suçlama değildir.Belediyenin faturasını ödeyerek satın aldığı malzemelerin gelip –gelmediğinden kullanılıp-kullanılmadığından şüphe mi duyulmaktadır?Komisyon üyeleri bu konuya açıklık getirmelidir.Çünkü;Belediye yönetimine yöneltilmiş ve vahim sonuçları olacak çok ağır bir suçlamadır. 8-Yapım işleri ihale dosyalarına yapım işinin uygulandığına dair fotoğraf konulması istenmektedir. Buradan Yapım işlerinde yapıldığından emin olunmayan işler tespit edildiği, yapıldığının ispatı için fotoğraf konulması istendiği açıktır. Bu kadar açık bir suçlama cevapsız kalabilir mi? 9-Amacına uymayan gereksiz avans kullanılmasına sebebiyet verilmemesi istenmektedir. Denetim komisyonu amacına uymayan avans kullanıldığını tespit etmiş, kullanılmamasını tavsiye etmektedir.”
“AKİL ADAM OLMAK GEREKİR”
Denetim komisyonunun bu tespitlerine rağmen 2012 faaliyet raporu, tespitleri yapan komisyon üyelerinin de katılımıyla mecliste oy birliği ile kabul edilmiştir diyen Ordu; “Bu sonucu anlayabilmek ve anlatabilmek için güncel deyimle akil adam olmak gerekir herhalde. Çerkezköy ne kadar şanslı bir ilçe imiş ki bu akillerden belediye meclisimizde çokça olduğunu da öğrenmiş olduk” dedi.
“SORUMLULUKTAN KAÇMAK MI İSTEDİLER”
Denetim komisyonu bu kadar vahim usulsüzlükleri tespit ettikten sonra nasıl olur da 2012 faaliyet raporunu oy birliği ile onaylayarak belediye başkanını aklayabilir diye soran Ordu; “Bu davranışın mantığı nedir? Bana göre komisyon üyeleri ya ‘Artık bu kadar da olmaz’ diyerek olabildiğince yumuşak bir raporla işi geçiştirmeye çalıştılar, ya da ‘bu dönem bitecek, bizlerden hesap sorabilecek bir yönetim gelirse hiç olmazsa biz hazırladığımız raporla bulabildiğimiz usulsüzlükleri meclise bildirdik’ diyerek sorumluluktan kaçmak istemişlerdir. Ayrıca AKP’li, CHP’li, DP’li komisyon ve meclis üyelerinin oy birliği ile hareket etmeleri Çerkezköy seçmeninin nasıl bir kumpasa düşürüldüğünün ibret verici örneğidir” diye konuştu.
“DEMEK Kİ TESPİTLER DOĞRU”
Komisyonun tespitlerinde belki bir yanlışlık ya da hata olmuştur, Belediye Başkanı açıklama yapar düzeltir diye bu güne kadar bekledim diyen Ordu; “Gördüğüm kadarıyla böyle bir açıklama gelmedi. Belediye başkanının sessizliğini ‘sukut ikrardan gelir’ anlamında değerlendirmek gerekir. Demek ki, Denetim komisyonu raporundaki tespitler doğrudur ki ben de aynı kanaatteyim. Komisyon üyeleri doğru tespitler yapmışlar ancak sonuçta yanlış davranmışlardır.Tespit edilen usulsüzlükler kahvehane dedikodusu gibi geçiştirilemez.Her birinin belediye dışında adli ve idari makamlarca ciddi olarak incelerek karara bağlanması gerekir” ifadelerini kullandı.
“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”
Komisyon üyelerinin bu tespitlerden sonra gerekçelerini meclis üyelerine açıklayarak 2012 faaliyet raporuna red oyu vermeleri gerektiğini belirten Ordu; “Ayrıca dosyalardaki delillere göre bazı dosyalar için bakanlıktan müfettiş istenmeleri, bazı dosyalar için ise Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaları beklenirdi. Yerel basında yer alan komisyon raporundaki konularla ilgili haberleri idari ve adli makamların suç duyurusu kabul edip-etmediğini bilemem. Ancak ben önümüzdeki günlerde İç işleri bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak denetim raporunda yer alan konular ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını isteyeceğim” şeklinde konuştu.
“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”
Bu noktada Çerkezköylü vatandaşların müsterih olmalarını istediğini belirten Ordu; “İlçe Başkanlığı görevinden alınmış olsam da, Çerkezköy ve tüyü bitmemiş yetim hakkı konusunda haramiler ve rantiyecilerle mücadelemiz devam edecektir. Biz mücadelemizi kişisel çıkar ve beklenti için yapmadık, yapmayacağız. Hiç ama hiç bir güç bizi doğru bildiğimiz yoldaki mücadelemizden geri çevirememiştir, bundan sonra da çeviremeyecektir. Yapılan, yapanın yanına kar kalmayacak. Yapılan yolsuzlukların hesabını mutlaka soracağız. Yeter ki seçmenlerimiz tuzağa düşerek bir kez daha hata yapmasın” dedi.