-Bakın, bu sağ da gördüğünüz Turgut.

Turgut’un adli sicil kaydından dolayı iş bulması oldukça güç.

Turgut’un suçu neymiş ona bakalım şimdi: Turgut, siyasi fikirlerini her alanda söylediği ve eylemlerde bulunduğu için cezaevine girmiş, birkaç kez idamla yargılanmış, tabiri caizse ipten dönmüş bir vatandaşımızdır. Bu ceza yatmışlığı sicil kaydına işlediği için yıllardır iş bulmakta güçlük çekmiştir. Kıt kanaat geçinmekte, çocuklarını istediği gibi okutamamıştır. Halen işsizdir.
Şimdi kısaca hep beraber tekrar ediyoruz: Sağdakiii Turguut. Tuurguut, siyasiii suçluduur. Şu an işsizdiirr.

-Bu, hemen yandaki Ahmet.

Ahmet, alacak verecek davasından yaralamalı kavgaya karışmıştır. Adli sicil kaydı vardır. Evi kiradır. İş oldukça inşaatlara gündelik işçiliğe gider. Adli kaydından ötürü kalıcı iş bulamaz. Sicili silinmemiştir.

Evet, tekrar ediyoruz yine hep birlikte: Aaaahmeet. Kavgaya karışmıştııır. İş bulamıyooor.

-Çok güzel. Şimdi ortadakini tanıyoruz. Ortadaki Muammer. Evet, kimmiş?

-Muammeeer!

-Çook güzel. Muammer, borcundan dolayı 3 ay hapis yatmış, çıktığında ise işini kaybetmiştir. Sonrasında ise düzenli bir iş bulamamıştır. Kendini bir türlü temize çıkartamamıştır.

Hep beraber! Muammeer, 3 aay hapis yatmıış, işini kaybetmiştiiir. Kendisinii affettirememiştiiiir.

-Bu soldaki R.T.E.!

R.T.E. 15 yıldır ülkeyi yönetmiş, bu 15 yıl süresince bölücülere aldanmış, dış politikacılara aldanmış, danışmanlara aldanmış, gazetecilere aldanmış, paralelcilere aldanmış, ülkeyi yeni bir işgalin eşiğine getirmiştir. Paralel yapılanmalar döneminde devletin en hassas noktalarına kadar sızmış, en kritik makamlara bölücüler oturmuşlardır. Hiçbir sicil kaydı yoktur. Suçlu görülmemektedir.

Şimdi kendisi Başkan olmak istemektedir.

Kimmiş, tekrar ediyo’…

-Haydaaaa!!!