Trakya Üniversitesi’nde hazırlanan raporda Trakya’nın 2015-2016 yaz ve kış dönemi karşılaştırmalı hava kirliliği sonuçları açıklandı. Trakya’da artan sanayi ve kömür tüketimine bağlı olarak oluşan hava kirliliği, halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor.

HAVA KİRLİLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Trakya Üniversitesi’nde hazırlanan raporda Trakya’nın 2015-2016 yaz ve kış dönemi karşılaştırmalı hava kirliliği sonuçları açıklandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, araştırma görevlileri Dr. Aziz Altunok, Dr. İbrahim Gül ile Dr. Hasan Dedeler tarafından hazırlanan raporda Trakya’nın 2015-2016 yaz-kış dönemi karşılaştırmalı hava kirliliği sonuçları açıklandı.

HAVA KİRLİLİĞİ SINIR DEĞERLERİN ÜZERİNDE
Rapora göre Edirne’nin Keşan ilçesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kirliliğine maruz kalma değerleri, hem yaz, hem de kış dönemlerinde ortalamanın üzerine çıkarken Çerkezköy ise ölçümlere göre PM10 (partikül maddeler) yaz döneminde 20 gün, kış döneminde ise 64 gün sınır değerlerin üstüne çıktı. Çerkezköy’ün yaz döneminde 30 olan kükürtdioksit değerinin kış döneminde ise 105 gün sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

İŞTE O SONUÇLAR
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nca hazırlanan raporun sonuçlarına göre Trakya’da havası kirli kentlerin durumu şöyle:
Tekirdağ genelinde, PM10 değerleri yaz döneminde 120 gün, kış döneminde ise 129 gün sınır değerlerin üzerine çıktı. Yaz döneminde ölçüm yapılan 180 günün 176’sında günlük azotdioksit ortalamalarının, kış döneminde ölçüm yapılan toplam 177 günün 165’inde sınır değerin aşıldığı tespit edildi.
Çerkezköy’de ise ölçümlere göre PM10 yaz döneminde 20 gün, kış döneminde ise 64 gün sınır değerlerin üstüne çıktı. Çerkezköy’ün yaz döneminde 30 olan kükürtdioksit değerinin kış döneminde ise 105 gün sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.
Kırklareli merkezde, kükürtdioksit kirlilik oranı yaz döneminde toplam 18, kış döneminde ise 116 gün; PM10 değerleri yazın 44 gün, kışın da toplam 143 gün aşıldı.
Lüleburgaz’da havadaki kükürtdioksit oranı yaz döneminde 50, kış döneminde 156 gün Dünya Sağlık Örgütü üst limitlerini aştı. PM10 kirliliği ise yaz döneminde 100, kış döneminde 143 gün sınır değerin üzerine çıktı.
Edirne’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstasyonu’ndan alınan kükürtdioksit ölçüm sonuçlarına göre kirlilik değerleri yaz döneminde 169 gün, kış döneminde 136 gün sınır değerini aştı.

Haber: A.Kadir Kıldıze