karaağaç1Karaağaç Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu tamamlandı. Toplantıda 2012 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken birçok talep görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Karaağaç Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu dün saat 10.00’da yapıldı.

DENETİM VE FAALİYET RAPORU OKUNDU

Denetim komisyon raporu ile 2012 yılı faaliyet raporunun okunması için Karaağaç Belediye Meclisine Ensar Şimşek Başkanlık etti. Şimşek, açılış ve yoklamanın ardından meclise sunulan 3 önergeyi gündeme alınması için oylamaya sundu. Önergelerin oy birliğiyle gündeme alınmasının ardından Denetim Komisyon raporu meclis üyelerine okundu. Bir diğer gündem maddesinde ise 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun okunmasının ardından 2012 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

ENCÜMEN SEÇİMİ YAPILDI

Gündemin üçüncü maddesine geçilmeden önce toplantıya 5 dakika ara verilirken, verilen aranın ardından oturumu Karaağaç Belediye Başkanı Dr. Özkan Yücel yönetti. Encümen üye seçiminde Yılmaz Mert ile Yıldırım Büyükbaş, encümen üyeliğine aday olurken, yapılan gizli oylama neticesinde Yılmaz Mert ile Yıldırım Büyükbaş kullanılan tüm oyları alarak encümen üyeliklerine seçildiler. Dördüncü gündem maddesinde ihtisas komisyonlarının kurulması, komisyon üye sayıları ve kurulan komisyonlara üye seçimi konusu görüşülerek karara bağlandı.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİMİ YAPILDI

Üye seçiminden önce komisyonlar belirlendi. Plan ve Bütçe komisyonu ile İmar komisyonu zorunlu tutulurken, Çevre ve sağlık komisyonu, ulaşım ve trafik komisyonu ile sosyal yardım komisyonu olmak üzere 3 komisyon daha belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonların belirlenmesinin ardından üye seçimine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’na Yılmaz Mert, Ercan Çelik, Aytekin Odunci, Ensar Şimşek ile Yıldırım Büyükbaş, İmar Komisyonu’na Sait Torun, Ercan Çelik, Çetin Özhan, Şahin Salgar ile Ahmet Aşar, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Yılmaz Mert, Sait Torun, Şahin Salgar, Çetin Özhan ile Ahmet Aşar, Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na Yılmaz Mert, Ercan Çelik, Çetin Özhan, Şahin Salgar ile Yıldırım Büyükbaş, Sosyal Yardım Komisyonu’na ise Sait Torun, Ercan Çelik, Ensar Şimşek, Çetin Özhan ile Ahmet Aşar oy birliğiyle seçildiler.

MECLİSE 6 DİLEKÇE SUNULDU

Gündemin beşinci maddesinde dilekçeler görüşüldü. İlk dilekçe Gaziler Derneği Çanakkale Gezisi talebi, ikinci dilekçede Cem Vakfı Erenler Cem Evi’nin güvenlik sistemi ile kamera kurulması talebi, üçüncü dilekçede Karaağaç Atatürk Ortaokulu’nun talebi, dördüncü dilekçede Veysel Karani Camii’nin talebi, beşinci dilekçede ÇTSO Lisesi’nin talebi Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin talebi okundu.

DİLEKÇELER KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Meclis Başkanı Dr.Özkan Yücel, dilekçelerin okunmasının ardından resmi kurum ve kuruluşlar ile Dernekler tarafından sunulan dilekçelerin Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendirdiğini belirterek, dilekçelerin tamamının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini ifade etti. Yapılan bilgilendirmelerin ardından dilekçelerin tamamı oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Altıncı gündem maddesine geçilmeden önce 5 dakikalık bir ara daha verilirken, üçüncü oturuma Ahmet Aşar izin alarak katılmadı. Altıncı gündem maddesinde 682, 683, 684, 685 ve 702 nolu parsellerde Plan tadilatı yapılması görüşüldü. İlgili gündem maddesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

“İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI KARAR VERECEK”

Gündemin yedinci maddesinde 435 ada 43 parsel, 433 ada 31 parsel, 727 ada 8 parsel ve 737 ada 5 parselde bulunan belediye hisselerinin talep sahiplerine satışının görüşüldü. Belediye hisselerinin önceden Tekirdağ Belediyesinden onay alındıktan sonra encümene yetki verildiğini belirten Dr.Özkan Yücel, “yeni karar itibariyle belediye hisselerinin talep sahiplerine satışı için önce İç İşleri Bakanlığına soruyoruz. Ardından da gelen karar doğrultusunda Encümene yetki verilecek” dedi. Başkan Yücel’in yaptığı bilgilendirmenin ardından hisse satışı için konunun İçişleri Bakanlığı’na sunulması ardından da encümene yetki verilmesine karar verildi.

“İLGİLİ MADDELER KOMİSYONLARA GÖNDERİLDİ”

Toplantının devamında Karagöz Dere mevkii 110 hektar depolama alana ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının uygulanması ve Karagöz dere mevkii 110 hektar depolama alana ait 1/1000 ölçekli imar planlarının uygulanması konusu görüşüldü.

Her iki konunun da komisyonda görüşülmesi ifade edilerek, oy birliğiyle her iki gündem maddesi de İmar Komisyonuna havale edildi. Onuncu gündem maddesinde 314 ada 5 parsele ait imar plan tadilatı talebi oy birliğiyle İmar Komisyonu’na haval edildi. On birinci gündem maddesinde Sevgi Dokuraltınbek’in dilekçesini görüşüldü. İlgili talep İmar Komisyonu’na havale edildi. Son gündem maddesinde önergeler görüldü. Önergelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından Karaağaç Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu tamamlandı.