kapaklı meclis2Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı yoğun bir gündemle gerçekleştiren Kapaklı Belediyesi’nde Encümen Üyesi, İmar ve Plan Bütçe Komisyon Üyelerinin seçimi gerçekleştirilirken, Faaliyet Raporu da oy çokluğu ile kabul edildi.

Kapaklı Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı yoğun bir gündemle Çarşamba günü saat 14.00’da gerçekleştirdi.
ÖNERGELER GÜNDEME ALINDI
Açılış, yoklama ve Saygı duruşu ile başlayan toplantıda, meclise sunulan önergeler de okunarak oy birliği ile gündeme alındı. Başkan Mandalı ve Meclis Üyeleri toplantıda ilk olarak, Belediye norm kadro cetvellerinde boş kadro değişikliği ile ilgili maddeyi görüşerek karara bağlarken, ardından da Encümen Üyesi seçimini gerçekleştirdi.
ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ
Encümen Üyeliğine Ahmet Doğaç, Ahmet Yörük ve Ali Doğuş aday olurken, yapılan gizli oylamanın ardından Ali Doğuş 9, Ahmet Doğaç ve Ahmet Yörük ise 8’er oy aldı.
İKİNCİ TURDA DA EŞİTLİK BOZULMADI
Oyların eşit çıkmasının ardından, oylamada ikinci tura geçilirken, bu oylamada da Doğaç ve Yörük’e 8’er oy çıktı.
KURA ÇEKİLDİ
Yasa gereği bu kez, Meclis Başkanı İrfan Mandalı tarafından, iki ismin yazdığı kağıtlar arasından kura çekildi. Çekilen kurada Ahmet Doğaç’ın ismi çıkarken, Encümen Üyeleri de Ali Doğuş ve Ahmet Doğaç olarak belirlendi.
PLAN BÜTÇE VE İMAR KOMİSYON ÜYELERİNİN SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ
Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda ayrıca, İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Üye seçimleri de gerçekleştirildi. Yapılan oylamanın ardından İmar Komisyonu Hasan Acar, Ahmet Doğaç, Ayhan Arslan, Ruhi Özden ve Erol Özkan isimlerinden oluşurken, Plan Bütçe Komisyonu’na da Nedim Yılancı, Salih Bezgin, Osman Aşık, İrfan Demir be Ali Bayhan seçildi.
EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ KABUL EDİLDİ
Meclis, toplantının devamında, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları görüşürken, Komisyonun, Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile ilgili verdiği olumlu kararı oy birliği ile kabul etti.  Başkan Mandalı ve Meclis Üyeleri ardından, yurt dışı inceleme gezilerine katılacak isimlerin belirlenmesi ile ilgili maddeyi karara bağladı.
YURT DIŞI GEZİLERİ KABUL EDİLDİ
İlk olarak, 12-22 Mayıs tarihleri arasında MİHDER tarafından Amerika’da düzenlenecek geziye, Belediye çalışanlarından Volkan Gök, Koray Koç ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Çakmak’ın isimleri yazılırken, yapılan oylama sonrası karar oy çokluğu ile kabul edildi. Paris-Almanya ve Brüksel gezisine Ali Bayhan, İrfan Demir ve Salih Bezgin katılması oy çokluğu ile kabul edilirken, bu karara da Ruhi Özden ve Nedim Yılancı ret oyu verdi. İngiltere-İskoçya ve Galler gezisine ise Başkan İrfan Mandalı ile birlikte Mimar Halil İbrahim Erkan ve Ali Bayhan’ın katılmasına karar verilirken, Nedim Yılancı Ruhi Özden ve Erol Özkan ret oyu kullandı. Hollanda-Belçika-Fransa ile İtalya gezilerine ise katılan olmadı. FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Meclis Toplantısı’nın devamında, 2012 yılı Faaliyet Raporu okundu. Raporun okunduğu esnada Başkan Mandalı, koltuğunu Salih Bezgin’e devrederken, rapor okunduktan sonra üyelerin oylarına sunuldu. Sadece Nedim Yılancı’nın ret oyu kullandığı oylama sonunda 2012 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet Raporu’nun kabul edilmesinin ardından da Denetim Komisyon Raporu, Meclise okundu. İmar Komisyonu’na havale edilen konuların görüşülmesiyle devam eden toplantının devamında, gündeme alınan dilekçeler görüşüldü.
2015’E KADAR KATI ATIK ÜCRETİ ALINMAYACAK
İlk olarak Atıksu Altyapı ve Evsel Katı atık Bertaraf Ücretleri’nin 31 Aralık 2014 yılına kadar alınmaması ve su ücretlerinin tekrar gözden geçirilmesi ile ilgili dilekçe, yapılan görüşmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi. Ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen dilekçe görüşüldü.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANI MEB’E TAHSİS EDİLECEK
Verilen dilekçede, 1581 ada 1 numaralı parseldeki belediye hissesinin tamamının Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi talep edilirken, söz konusu taşınmazın 2 Mart 2012 tarihinde Meclis kararı ile okul öncesi eğitim alanı olarak ayrıldığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devir kararı alındığı belirtildi. Ancak, taşınmazdaki hissenin, tüzel kişiliği bulunmayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devrinin 5018 sayılı kanun gereği mümkün olmadığı ifade edildi. Bu nedenle, taşınmazın, ilgili kanun gereği, Milli Eğitim Müdürlükleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına, okul öncesi eğitim tesisi yapmak üzere ön tahsis ve tahsis kararının alınması gerektiği kaydedildi. Yapılan oylamanın ardından, talep oy birliği ile kabul edildi.
TALEPLER İMAR KOMİSYONU’NDA
135 ada 4 numaralı parselde bulunan mevcut binaya inşaat ruhsatı alabilmek için bina aplikasyon krokisindeki gibi imar durumu talebi ise İmar Komisyonu’na havale edilirken, 1539-1540 ada arasında bulunan sokağa da Aydemir ismi verildi. Plan değişikliği ile ilgili talep de İmar Komisyonu’na havale edildi. İmar Planı ile ilgili dilekçelerin İmar Komisyonu’na havale edilmesinin ardından, Belediyenin Mart ayı içinde gerçekleştirildiği çalışmaları içeren slayt gösterisiyle birlikte toplantı sona erdi.