CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesiyle, T.C. Ziraat Bankası’nın SPK’dan aldığı borçlanma iznini TBMM gündemine taşıdı. SPK’nın, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Ziraat Bankası’na, tahvil ve bono çıkararak 20 milyar TL’lik borçlanma izni verildiğini ifade eden Öztrak, Banka’nın Fon’a devredilir devredilmez böyle bir borçlanma ihtiyacının ortaya çıkmasının izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

‘113 MİLYAR TL’LİK HACME ULAŞMASI BEKLENİYOR’
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesiyle, T.C. Ziraat Bankası’nın SPK’dan aldığı borçlanma iznini TBMM gündemine taşıdı. 2016 yılının Aralık ayı itibariyle, İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Diğer Fonlarda 111 milyar TL’si menkul kıymetlerde olmak üzere toplam 135,7 milyar TL bulunduğunu, sadece İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2017’de 113 milyar TL’lik hacme ulaşmasının beklendiğini belirten Öztrak, “20 milyar TL tutarında bir borçlanmanın, mevcut konjonktürde ancak bu fonlardan sağlanabileceği düşünülmektedir.” dedi. Öztrak, Başbakan Yardımcısı Şimşek’e şu soruları yöneltti:

‘YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK MI?’
T.C. Ziraat Bankası’nın Varlık Fonu’na devrinden sonra mevduatlarında bir azalış söz konusu olmuş mudur? T.C. Ziraat Bankası’nın, bu miktarda borçlanmasına şimdi neden ihtiyaç duyulmuştur? T.C. Ziraat Bankası’nın çıkaracağı tahvil ve bonoların belli bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’na satılması mı  planlanmaktadır? Eğer öyleyse, söz konusu tahvil ve bono alımlarının ne kadarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından gerçekleştirilecektir? Bunun için mevzuatta yeni düzenlemeler yapılması öngörülmekte midir? T.C. Ziraat Bankası’nın tahvil ve bonolarını İşsizlik Sigortası Fonu alırsa, bu alım Hazine’nin borçlanma programını nasıl etkileyecektir? Bu bağlamda, Hazine bono ve tahvillerinin faizlerinin hangi seviyeye kadar yükselmesi öngörülmektedir?