tahsin ağayEğitim-İş Çerkezköy Şube Başkanı Tahsin Ağay, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yapmış olduğu açıklama ile kılık kıyafet serbestliği uygulamasını okul ve öğrenci velilerinin alacakları ortak karara bırakmasını değerlendirdi. Bakan Avcı’nın açıklamasının çok yerinde olduğunu belirten Ağay; “Bakan Avcı’nın açıklaması, kısa zaman önce yapılan yanlıştan dönüşün yolunu açmıştır” dedi.
Eğitim-İş Çerkezköy Şube Başkanı Tahsin Ağay, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın kılık kıyafet serbestliği yönetmeliği ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı değerlendirdi.

“UYGULAMANIN EKONOMİK VE PSİKO-SOSYAL BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ”
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda tek tip öğrenci elbisesi zorunluluğundan vazgeçip serbest kıyafet uygulamasını başlatması başlangıçta herkese hoş gelebilir ancak, beraberinde bir takım sıkıntılar getireceğini de görmek gerekmektedir diyen Ağay; “Okul kıyafetleri bugüne kadar, toplumda, okulun kimliğini ve felsefesini yansıtan önemli sembollerden birisi olarak görülmüş, hatta okul ile kıyafet birbirini tamamlayan, bütünleyen bir algıya ve öneme sahip olagelmiştir. Uygulamanın iki boyutu, ekonomik ve psiko-sosyal boyutu önem kazanacaktır. Kıyafet serbestliğinin özellikle kırsal bölgelerde bulunan ve ekonomik sıkıntılar içinde olan, geçimini bile zar zor sağlayan halkı, ayrı bir okul kıyafeti de alma zorunluluğundan kurtaracağı için olumlu etkileri olacaktır. Ama büyük illerde ve ilçelerde ise, kıyafet serbestliğinin çocukların kendi aralarında ve çocukla anne-baba arasında zorlayıcı ve ayrıştırıcı etkiler doğuracaktır” dedi.
“ÖNEMLİ OLAN DÜŞÜNCE YAPISININ MODERN OLMASI”
Serbest kıyafet uygulaması iyi niyetli bir adım olduğunu belirten Ağay; “Ancak öğrencileri demokratik değerler ve çağdaş normlarla yetiştirmek, doğaya ve çevresine duyarlı, tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı, sorgulayıcı bakış açısına sahip, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve kendine güvenen çocuklar yetiştirmenin en öncelikli ve tek koşulu olmadığı da kesindir. Önemli olan bireylerin dış görünüşleri değil düşünce yapılarının modernliği ve çağdaşlığı yansıtmasıdır. Eğitim sistemimizin ve kültürümüzün bunu desteklemesi gerekir. Uygulamayla psikolojik süreçler de önem kazanmaya başlayacaktır” diye konuştu.
“MARKA BAĞIMLILIĞI TEHLİKESİ VAR”
Kişilik gelişimi ve duygusal süreçler açısından marka bağımlılığı üzerine yapılan araştırmaları örnek gösteren Ağay; “Gelişmekte olan ülkelerde bireyin kendini diğerlerinden ayıran özelliklerden birinin giyim tarzı olduğu görünüyor. Kişinin kendine ‘değer kazandırma çabası’ olarak tanımlanan marka bağımlılığı da serbest kıyafet uygulamasıyla birlikte tartışılan bir konu oldu. Anne-baba ile çocuklar arasında yaşanabilecek giyim tartışmaları, okullarımızdaki mevcut disipliner anlayışın öğrencilere yüklediği sorumluluklar, öğretmenler ile öğrenciler arasındaki belirli bir saygı ilişkisine dayalı iletişim bu yönetmelikle daha çok üzerinde durulacak konular arasında olacaktır” ifadelerini kullandı.
“ERGENLİK DÖNEMİ ÇOK ÖNEMLİ”
Mevcut yönetmeliğin özellikle ergenlik dönemindeki çocukları ve ailelerini yakından ilgilendirdiğini belirten Ağay; “Çünkü 10 yaşına kadar aileler çocukları üzerinde, özellikle tüketim anlayışı açısından gücü bir nebze de olsa ellerinde bulunduruyor. 11-12 yaşlarında başlayan 18 -19 yaşına dek süren ön ergenlik ve ergenlik döneminde ise bu güçlerini ya çocuklarıyla paylaşmak ya da çocuğa bırakmak zorunda kalıyorlar. Ortaokul ve Lisede öğrenim gören ergenlerin kendilerini içinde bulundukları ortamda kabul ettirebilmeleri, rolleri ve edindikleri statüler önem kazanır. Kabul görme, saygı duyma, bir grubun üyesi olma gibi istekler ergenin yaşamında önemli bir yer tutar. Bu nedenle yeni yönetmeliğin uygulanmasının, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından okullara ve öğrenci velilerine bırakılması yerinde bir gelişme olmuştur” şeklinde konuştu.