Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanında yer alan ölüm verileri ile TÜİK tarafından derlenen ölüm nedeni verileri kullanılarak hazırlanan “Ölüm İstatistikleri” verilerinden faydalanarak “Tekirdağ İli Ölüm İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tekirdağ’da 2017 yılında 5 bin 452 kişi vefat etti.

2017 YILINDA ÖLÜM SAYISI TÜRKİYE’DE 425 BİN 781 OLURKEN TEKİRDAĞ’DA 5 BİN 452 OLDU
Ölüm sayısı Türkiye genelinde 2016 yılında 422 bin 726 iken 2017 yılında %0,7 artarak 425 bin 781 kişi oldu. Tekirdağ ilinde ise ölüm sayısı 2016 yılında 5 bin 315 iken bu sayı 2017’da %2,6 artarak 5 bin 452 oldu. Cinsiyetlere göre ölüm sayılarına bakıldığında; 2017 yılında Türkiye’de ölen 425 bin 781 kişiden 233 bin 113 (%54,7) kişinin erkek, 192 bin 668 (%45,3) kişinin ise kadın olduğu görülmekte olup, Tekirdağ’da ölen 5 bin 452 kişiden 3 bin 030 (%55,6) kişinin erkek, 2 bin 422 (%44,4) kişinin ise kadın olduğu görülmektedir.

2017 YILINDA TEKİRDAĞ BİNDE 5,5 İLE KABA ÖLÜM HIZI EN DÜŞÜK 52. İL
2017 yılında kaba ölüm hızı (Bin nüfus başına ölüm sayısı) Türkiye genelinde binde 5,3 olurken bu rakam Tekirdağ’da binde 5,5 olmuştur. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,1 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,9 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir ve binde 8,8 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,7 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,8 ile Batman, binde 3,0 ile Van ve Şanlıurfa izledi.

TEKİRDAĞ’DA ÖLENLERİN %47,7’SİNİ 75 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ KİŞİLER
Tekirdağ’da 2017 yılında ölenlerin %47,7’si 75 ve daha yukarı yaştakiler oluştururken, %11’ini 70-74 yaş grubu, %10’unu 65-69 yaş grubu, %8,7’sini 60-64 yaş grubu, %6,5’ini 55-59 yaş grubu ve %16,1’ini ise 0-54 yaş grubu oluşturmuştur. 2017 yılında Tekirdağ’da ölümlerden 123’ü 1 yaşını dolduramadan gerçekleşmiştir.

2017 YILINDA TEKİRDAĞ BİNDE 8,3 İLE BEBEK ÖLÜM HIZI EN DÜŞÜK 32. İL
2017 yılında bebek ölüm hızı (Bin canlı doğum başına bebek ölüm sayısı) Türkiye genelinde binde 9,2 olurken bu rakam Tekirdağ’da binde 8,3 olmuştur. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya ve binde 5,6 ile Bolu izledi.

2017 YILINDA TEKİRDAĞ’DA BİR AYINI DOLDURAMADAN ÖLEN 81 BEBEKTEN 14’Ü İLK GÜN ÖLDÜ
Tekirdağ’da 1 ayını dolduramadan ölen bebeklerin sayısı 81’dir. Bu bebeklerden 14 tanesi ilk gün, 28 tanesi 1-6 günlükken ve 39 tanesi de 7-29 günlükken ölmüştür.Tekirdağ’da aylık bebek ölümlerini incelediğimizde 42 bebeğin 31’i 1-4 aylıkken, 6’sı 5-8 aylıkken ve 5’i de 9-11 aylıkken öldü.

2017 YILINDA TEKİRDAĞ İLİNDE İNTİHAR SAYISI 31
Tekirdağ’da ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2017 yılında bir önceki yıla göre (39 intihar) %-20,5 azalışla 31 olmuştur. İntihar edenlerin 22’si erkek, 9’u kadındır. Ülkemizde ise intihar sayısı 3 069 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde intihar edenlerin %77,2’sini erkekler, %22,8’ini kadınlar oluşturmaktadır.

TEKİRDAĞ YÜZ BİNDE 3,13 İLE KABA İNTİHAR HIZI EN YÜKSEK 61. İL
Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, Tekirdağ’da bir önceki yıl yüz binde 4,08 iken, 2017 yılında yüz binde 3,13 olmuştur. Diğer bir ifade ile Tekirdağ’da her yüz bin kişiden üçü intihar etmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüz binde 3,82 oldu. Kaba intihar hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il yüz binde 9,29 ile Isparta oldu. Bu ili yüz binde 8,50 ile Tunceli ve yüz binde 7,22 ile Burdur izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ilk sırada hiç intihar vakası yaşanmayan Bayburt olmuştur. Bu ili yüz binde 1,17 ile Gümüşhane ve yüz binde 1,89 ile Batman izledi.