Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal verileri açıklandı. Karşılaşılan Türkiye ortalamaları ise tam bir felaket

TEMEL YETERLİLİK TESTİ
Temel Matematik:   40 soruda 5.6
Fen Bilimleri:          20 soruda 2.2
Sosyal Bilimler:       20 soruda 4.6
Türkçe:                  40 soruda 14.6

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ
Matematik:             40 soruda 4.7
Fizik:                     14 soruda 1
Kimya:                   13 soruda 0.9
Biyoloji:                 13 soruda 1.2
Edebiyat:               24 soruda 4.9
Felsefe:                  12 soruda 2.4